FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ วันอาทิตย์ที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 9 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 10:55:27

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันอาทิตย์ที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๔๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล  หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงที่ผ่านมา (วันที่ ๘ มี.ค. ๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๙ มี.ค. ๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ - ๔.๐ (เล็ก)

๑๐

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

            - แผ่นดินไหวล่าสุด มีขนาด ๔.๙ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๕๒๒.๓ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๙ มี.ค. ๕๗     เวลา ๐๔.๐๖ น. ตามเวลาประเทศไทย ทางทิศเหนือของ Fiji Islands ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา: USGS)

๒. สภาพอากาศ

ความกดอากาศต่ำจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน แต่ภาคเหนือตอนบนยังคงมีอากาศเย็นในตอนเช้า สำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง และภาคตะวันออก    มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ในระยะนี้

- ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่สำนักงานเกษตร อ.เจาะไอร้อง จ.นราสธิวาส ๒๑.๐ มม. (คลังข้อมูลสภาพน้ำ)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕

          - บ.แม่นะ ต.แม่นาเติง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน เช้านี้ท้องฟ้าหลัว อากาศเย็นสบาย ไม่มีฝนตก (นายธีรยุทธ อุทธาปา)

- บ.หลวง ต.บ้านแลง อ.เมือง จ.ลำปาง เช้านี้ท้องฟ้าหลัว อากาศเย็นสบาย ไม่มีฝนตก (นายสะอาด เป็นกล)

- ถ.ประจักษ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย เช้านี้ท้องโปร่ง อากาศร้อน ไม่มีฝนตก (นางสาวสุพรรณนี ลี้อาภรสุวรรณ์)

- บ.นาเวียง ต.ด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย จ.เลย เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน ไม่มีฝนตก (นายบุญชวน พรหมศรี)

- บ.เกาะทุ่งม่าน ต.ป่าพลู อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน เช้านี้ท้องฟ้าครึ้มๆ ไม่มีฝนตก (นายอาทิตย์ สมนา)

- บ.แข้ด่อน ต.โดมประดิษฐ์ อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน ไม่มีฝนตก (นายชู พรชู)

- บ.สำโรงเกียรติใต้ ต.บักดอง อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน ไม่มีฝนตก (นายนวน อุ่นแก้ว)

- บ.เกษตร ต.สำนักทอง อ.เมือง จ.ระยอง เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน ไม่มีฝนตก (นายสามารถ กลิ่นหอม)

- บ.ตาพลาย ต.สะตอ อ.เขาสมิง จ.ตราด เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน ไม่มีฝนตก (นายวิเชียร ภีรวงษ์)

- บ.ตรอกโสน ต.ตรอกนอง อ.ขลุง จ.จันทบุรี เช้านี้ท้องฟ้าหลัว อากาศร้อน ไม่มีฝนตก (นายณรงค์ เฟืองคณะ)

- บ.วังพรหม ต.หาดยาย อ.หลังสวน จ.ชุมพร เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน ไม่มีฝนตก (นายมาโนชย์ อ้นมัจฉา)

- บ.ยวนสาว ต.ท่าขนอน อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน ไม่มีฝนตก (นายนพพร ศักดา)

- บ.ห้วยกลาง ต.กะทูน อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน ไม่มีฝนตก (นายวันโน แก้วออ่น)

- บ.เขานุ้ย ต.วังประจัน อ.ควนโดน จ.สตูล เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน ไม่มีฝนตก (นายบูบากาด มาฮับผล)

- บ.ทุ่งจัง ต.พะตง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อนอบอ้าว ไม่มีฝนตก (นายสุชาติ แสงนวลนิ่ม)

- บ.ลำน้ำหว้า ต.เขามีเกียรติ อ.สะเดา จ.สงขลา เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน ไม่มีฝนตก (นายแปลก ทองเพ็ชร์)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

นื่องจากในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีปริมาณน้ำฝนไม่ถึงเกณฑ์การเฝ้าระวัง ประกอบกับบางพื้นที่ไม่มีฝนตก จึงไม่มีพื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๓-๕ โทรสาร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๐

 

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๓-๕ โทรสาร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๐

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel