กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ตะเคียนทอง ม.4 ต.ตะเคียนทอง อ.เขาคิชฌกูฎ จ.จันทบุรี_สภาพอากาศบ่ายนี้ท้องฟ้าแจ่มใส อากาศร้อนอบอ้าว ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 9 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 13:40:36
 
บ.ตะเคียนทอง ม.4 ต.ตะเคียนทอง อ.เขาคิชฌกูฎ จ.จันทบุรี_สภาพอากาศบ่ายนี้ท้องฟ้าแจ่มใส อากาศร้อนอบอ้าว ไม่มีฝนตก_นายสมยศ ธรรมวิริยะ
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS