กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.บางปลา ม.2 ต.หล่อยูง อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา_สภาพอากาศเช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อนอบอ้าว ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 10 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 08:13:41
 
บ.บางปลา ม.2 ต.หล่อยูง อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา_สภาพอากาศเช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อนอบอ้าว ไม่มีฝนตก_นายมนต์ชัย ทองสกุล
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS