FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ วันพุธที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 12 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 08:25:08

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันพุธที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล  หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงที่ผ่านมา (วันที่ ๑๑ มี.ค. ๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๒ มี.ค. ๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ - ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

๑๓

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

            - แผ่นดินไหวล่าสุด มีขนาด ๕.๑ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๑๐.๐ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๑๒  มี.ค. ๕๗ เวลา ๐๗.๓๑ น. ตามเวลาประเทศไทย บริเวณ Off the coast of Oregon ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา: USGS)

๒. สภาพอากาศ

-บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนแผ่ปกคลุมทะเลจีนใต้ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือเริ่มมีกำลังอ่อนลง แต่ยังคงทำให้บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก มีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง

- ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ จ.ฉะเชิงเทรา ๐.๘ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕

- บ.ท่าปลาย ต.แม่ฮี้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน เช้านี้ท้องฟ้าหลัว อากาศหนาว ไม่มีฝนตก (นายประยูร ปิมปา)

- บ.นาปลากั้ง ต.นาพูน อ.วังชิ้น จ.แพร่ เช้านี้ท้องฟ้าหลัว หมอกควันหนา ไม่มีฝนตก (นายแวว แดงเงิน)

- บ.ห้วยปอ ต.ปอ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย เช้านี้ท้องฟ้าหลัว หมอกควันหนา ไม่มีฝนตก (นายกิตติชัย แซ่เติ๋น)

- บ.ห้วยไร่ ต.ปงน้อย อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย เช้านี้ท้องฟ้าหลัว อากาศดี ไม่มีฝนตก (นางกัญญา เมืองมาลา)

- บ.หนองแห้ว ต.วังสวาง อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส อากาศเย็น ไม่มีฝนตก (นายเมืองสิงห์ มงคล)

- บ.โนนสวรรค์ ต.น้ำโสม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส อากาศร้อนดี ไม่มีฝนตก (นายคำมี วรยศ)

- บ.โศกน้อย ต.พญาเย็น อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศหนาว ไม่มีฝนตก (นายสุบิน สุดแสวง)

- บ.ตาดชัยศรี ต.ชะอม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน ไม่มีฝนตก (นายประชุม อ่อนศรี)

- บ.วังยาว ต.วังยาว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน ไม่มีฝนตก (นายสำเริง กาฬษร)

- บ.วังยาง ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศดี ไม่มีฝนตก (นายผมใบ โชคอำนวยกูล)

- บ.ห้วยรัง ต.ระบำ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน ไม่มีฝนตก (นายคนึง นุชนุ่ม)

- บ.เขาวงษ์ ต.ทัพราช อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน ไม่มีฝนตก (นายสมชาย คชรินทร์)

- บ.หนองเรือ ต.ทุ่งมหาเจริญ อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน ไม่มีฝนตก (นายวิรัช พงษ์สุวรรณ)

- บ.เขาตลาด ต.ท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศเย็น ไม่มีฝนตก (นายทองดี อุดม)

- บ.คูตีน ต.น้ำขาว อ.จะนะ จ.สงขลา เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส อากาศร้อน มีหมอกเล็กน้อย (นายเจริญ ดวงสุวรรณ)

- บ.หัวโคก ต.นบพิตำ อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน ไม่มีฝนตก (นายสุธี สมประสงค์)

- บ.มะนัง ต.ปาล์มพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน ไม่มีฝนตก (นายศุภโชค หมุนมิตร)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

นื่องจากในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีปริมาณน้ำฝนไม่ถึงเกณฑ์การเฝ้าระวัง ประกอบกับบางพื้นที่ไม่มีฝนตก จึงไม่มีพื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก
 
 

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๓-๕ โทรสาร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๐

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel