FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.สะพานหิน ม.5 ต.สะพานหิน อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี_สภาพอากาศในขณะนี้ท้องฟ้ามืดสลัวๆ อากาศเย็นเล็กน้อย

วันที่ 13 มี.ค. 2557 19:43:02
 
บ.สะพานหิน ม.5 ต.สะพานหิน อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี_สภาพอากาศในขณะนี้ท้องฟ้ามืดสลัวๆ อากาศเย็นเล็กน้อย_นายสุเทพ ศิลาโหง่น
 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel