FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.คลองใหญ่ ม.1 ต.จันทเขลม อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี_สภาพอากาศเช้านี้ท้องฟ้ามีเมฆเป็นบางส่วน ไม่มีฝนตก

วันที่ 14 มี.ค. 2557 07:42:45
 
บ.คลองใหญ่ ม.1 ต.จันทเขลม อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี_สภาพอากาศเช้านี้ท้องฟ้ามีเมฆเป็นบางส่วน ไม่มีฝนตก _นายธงชัย หอมหวาน
 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel