FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ วันเสาร์ที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 15 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 10:30:18

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันเสาร์ที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๓๐ น.

 
๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล  หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงที่ผ่านมา (วันที่ ๑๔ มี.ค. ๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๕ มี.ค. ๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ - ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

๑๔

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

          - แผ่นดินไหวล่าสุด มีขนาด ๔.๐ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๕๒.๕ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๑  มี.ค. ๕๗ เวลา ๐๗.๕๘ น. ตามเวลาประเทศไทย ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ Xudat, Azerbaijan ไม่มีรายงานความเสียหาย  (ที่มา: USGS)

๒. สภาพอากาศ

- บริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมทะเลจีนใต้ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย ในขณะที่ประเทศไทยตอนบนยังคงมีอากาศร้อน ทำให้มีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น โดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงซึ่งจะมีผลกระทบในช่วงวันที่ ๑๕–๑๖มี.ค.๕๗ ขอให้ประชาชนในบริเวณจังหวัดเลย อุดรธานี ชัยภูมิ นครราชสีมา เพชรบูรณ์ พิจิตร พิษณุโลก สุโขทัย อุตรดิตถ์ นครสวรรค์ ชัยนาท ลพบุรี สระบุรี พระนครศรีอยุธยา นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว ระยอง จันทบุรี และตราด ระวังอันตรายจากสภาวะพายุฝนฟ้าคะนองฝนตกและลมกระโชกแรงไว้ด้วย สำหรับฝนที่เกิดขึ้นในระยะนี้ เป็นฝนที่เกิดขึ้นในบางพื้นที่มีปริมาณไม่มาก ส่วนลมตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลังแรงขึ้นในช่วงวันที่ ๑๕–๑๗มี.ค.๕๗ ทำให้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนเพิ่มขึ้น และคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนล่างจะมีกำลังแรงขึ้น

- ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่สถานีการเกษตร จ.เลย ๑๒.๗ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕

- บ.ห้วยเหล่า ต.นาขุม อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นางทองหลาง รัตนวีรพงษ์)

- บ.ป่ามะกรูด ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม อากาศร้อน ไม่มีฝนตก (นายสง่า เกตุจันทร์)

- บ.โพนทอง ต.เชียงกลม อ.ปากชม จ.เลย เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม อากาศร้อน ไม่มีฝนตก (นายสมศักดิ์ เฮืองบุญศรี)

- บ.ห้วยทรายทอง ต.ทุ่งพระ อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม อากาศร้อนอบอ้าว (นางคำสวย ชอบพิมาย)

- บ.โนนทับทิม ต.โคกสะอาด อ.น้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน (นายประเสริฐ เสาศิริ)

- บ.เพิ่ม ต.นาแค อ.นายูง จ.อุดรธานี เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีหมอกควัน ไม่มีฝนตก (นายสมยง ยาแก้ว)

- บ.ห้วยค้อ ต.บ้านม่วง อ.สังคม จ.หนองคาย เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม อากาศร้อนอบอ้าว (นางจันทร์หอม คำของ)

- บ.นาโมง ต.บ้านโคก อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก (นายทองสา สุธรรมราช)

- บ.ห้างญวน ต.ห้วยยาง อ.แกลง จ.ระยอง เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม อากาศร้อน ไม่มีฝนตก (นายกมล สุรกิจ)

- บ.ทุ่งแฝก ต.ทุ่งโพธิ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี เช้านี้ท้องฟ้าหลัว อากาศร้อนอบอ้าว ไม่มีฝนตก (นายสมดี แก้วทองหล่อ)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

นื่องจากในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีปริมาณน้ำฝนไม่ถึงเกณฑ์การเฝ้าระวัง ประกอบกับบางพื้นที่ไม่มีฝนตก จึงไม่มีพื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก
 
 

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๓-๕ โทรสาร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๐

 
 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel