กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.สะพุงเหนือ ม.8 ต.หนองแวง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ_สภาพอากาศวันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม อากาศร้อน ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 18 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 18:59:42
 
บ.สะพุงเหนือ ม.8 ต.หนองแวง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ_สภาพอากาศวันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม อากาศร้อน ไม่มีฝนตก_นายสมหมาย ขจรนาม
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS