กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ทุ่งกระบอก ม.5 ต.สะตอ อ.เขาสมิง จ.ตราด_เวลา 17.10 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 25 มม. สภาพอากาศท้องฟ้ามืดครึ้ม สลับสลัวๆ มีฝนตกเป็นช่วงๆ ตกต่อเนื่องตลอดช่วงบ่าย

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 21 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 17:18:27
 
บ.ทุ่งกระบอก ม.5 ต.สะตอ อ.เขาสมิง จ.ตราด_เวลา 17.10 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 25 มม. สภาพอากาศท้องฟ้ามืดครึ้ม สลับสลัวๆ มีฝนตกเป็นช่วงๆ ตกต่อเนื่องตลอดช่วงบ่าย_นายตรวจ สนเถ็ง
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS