กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ทองมงคล ม.6 ต.ทองมงคล อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์_สภาพอากาศท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆต่อเนื่องตลอดทั้งวัน

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 23 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 13:39:29
 
บ.ทองมงคล ม.6 ต.ทองมงคล อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์_สภาพอากาศท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆต่อเนื่องตลอดทั้งวัน_นายบุญส่ง หอมกลิ่น
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS