กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.นาแฝก ม.4 ต.น้ำกุ่ม อ.นครไทย อ.พิษณุโลก_สภาพอากาศวันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 23 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 17:06:19
 
บ.นาแฝก ม.4 ต.น้ำกุ่ม อ.นครไทย อ.พิษณุโลก_สภาพอากาศวันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก_นายบุญทัน คำจันทา
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS