FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ วันจันทร์ที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 24 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 08:30:00
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันจันทร์ที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล  หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงที่ผ่านมา (วันที่ ๒๓ มี.ค. ๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๒๔ มี.ค. ๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ - ๔.๐ (เล็ก)

-

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

๒๑

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

          - แผ่นดินไหวล่าสุด มีขนาด ๔.๔ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๔๑.๗ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๒๔ มี.ค. ๕๗     เวลา ๐๖.๕๖ น. ตามเวลาประเทศไทย ทางทิศตะวันออกค่อนไปทางเหนือของ Bengkulu, Indonesia ไม่มีรายงาน    ความเสียหาย (ที่มา: USGS)

๒. สภาพอากาศ

- บริเวณความกดอากาศสูงที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนเริ่มมีกำลังอ่อน ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณดังกล่าว มีฝนลดลง โดยอุณหภูมิจะสูงขึ้นกับมีอากาศร้อน ประกอบกับลมตะวันออกกำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมอ่าวไทย และภาคใต้ แต่ยังคงทำให้ภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้น สำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ ๒ เมตร

- ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ อ.อุ้มผาง จ.ตาก ๒๖.๓ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕

- บ.หนองหญ้าปล้อง ต.ชัยเกษม อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๖๐ มม. (นายประยงค์ พงษ์สว่าง)

- บ.สวนป่า ต.แม่เปิน อ.แม่เปิน จ.นครสวรรค์ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายบุญชู โชติพรหม)

- บ.ป่าซางน้อย ต.แม่คำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายสมศักดิ์ ชัยพูน)

- บ.เขามัน ต.ชัยเกษม อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายบุญช่วย อร่ามรัก)

- บ.หนองเสือ ต.อ่าวน้อย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายบุญส่ง รัตนา)

- บ.ห้วยย่าโน ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส เมื่อวานมีฝนตกปรอยๆ (นายสุรัตน์ จินดาธรรม)

- บ.สันมะนะ ต.แม่เจดีย์ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายสิงห์ จันต๊ะมา)

- บ.ห้วยกองเลาะ ต.ป่าพูล อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน เช้านี้ท้องฟ้าหลัว มีหมอกเล็กน้อย ไม่มีฝนตก (นายสว่าง มณีรัตน์)

- บ.สันเก้ากอม ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส อากาศร้อน (นางสีพิน คำนาลักษณ์)

- บ.ใหม่ห้วยน้ำขาว ต.บ้านเก่า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง เมื่อวานมีฝนตกปรอยๆ (นายเรวัตร เหลืองแดง)

- บ.ทุ่งกระบอก ต.สะตอ อ.เขาสมิง จ.ตราด เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส อากาศร้อน ไม่มีฝนตก(นายตรวจ สนเถ็ง)

- บ.กงษีไร่ ต.ซึ้ง อ.ขลุง จ.จันทบุรี เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส อากาศร้อน ไม่มีฝนตก (นายไพฑูรย์ รัตนาจารย์)

- บ.แถวคลอง ต.พลับเพลา อ.เมือง จ.จันทบุรี เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส อากาศร้อน ไม่มีฝนตก (นายสมบูรณ์ เวชกรรม)

- บ.ทองมงคล ต.ทองมงคล อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ (นายมานัต สมดวง)

- บ.ต่อตั้ง ต.ปากทรง อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส เมื่อวานมีฝนตกปรอยๆ (นายธิเบก เทพศิริ)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

- จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ : อำเภอบางสะพาน (เครือข่ายฯ จำนวน ๘๐ คน) อำเภอบางสะพานน้อย (เครือข่ายฯ จำนวน ๓๐ คน)      
 
 

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๓-๕ โทรสาร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๐

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel