กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ห้วยย่าโน ม.6 ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย_สภาพอากาศเช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส เมื่อวานมีฝนตกปรอยๆ

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 24 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 07:31:14
 
บ.ห้วยย่าโน ม.6 ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย_สภาพอากาศเช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส เมื่อวานมีฝนตกปรอยๆ _นายสุรัตน์ จันดาธรรม
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS