กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ห้วยกองเลาะ ม.9 ต.ป่าพลู อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน_เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม อากาศหลัวๆ มีหมอกหนาในช่วงเช้า ไม่มีฝนตก จากเหตุุแผ่นดินไหว 1.9 ริกเตอร์ บริเวณอ.บ้านธิ ไม่สามารถรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือน

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 24 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 07:51:49
 
บ.ห้วยกองเลาะ ม.9 ต.ป่าพลู อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน_เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม อากาศหลัวๆ มีหมอกหนาในช่วงเช้า ไม่มีฝนตก จากเหตุุแผ่นดินไหว 1.9 ริกเตอร์ บริเวณอ.บ้านธิ ไม่สามารถรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือน _นายสว่าง มณีเนตร์
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS