FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ วันอังคารที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 25 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 08:32:28

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันอังคารที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล  หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงที่ผ่านมา (วันที่ ๒๔ มี.ค. ๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๒๕ มี.ค. ๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ - ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

๑๗

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

          - แผ่นดินไหวล่าสุด มีขนาด ๕.๓ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๒๑.๖ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๒๕ มี.ค. ๕๗ เวลา ๐๗.๑๕ น. ตามเวลาประเทศไทย ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ Iquique, Chile ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา: USGS)

๒. สภาพอากาศ

- บริเวณความกดอากาศสูงที่แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกำลังอ่อนลง ทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบน มีฝนลดลง และอุณหภูมิจะสูงขึ้น กับมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน แต่บริเวณภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะยังคงมีฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงได้บางแห่ง สำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยจะมีกำลังอ่อนลงในระยะนี้

- ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี ๔๐.๘ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕

- บ.เกริงกระเวีย ต.ชะแล อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕๐ มม. (นายอิฐ ภูมิคอนสาร)

- บ.อู่ล่อง ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๐ มม. (นายถวิล ผลเจริญ)

- บ.ป่าผาก ต.วังยาว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๕ มม. (นายบุญเรือน ชาวป่า)

- บ.โนนสวรรค์ ต.น้ำโสม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายคำมี วรยศ)

- บ.นาฮ่อง ต.แม่ศึก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน ไม่มีฝนตก (นายอินทร หนักแน่น)

- บ.น้ำกุ่ม ต.น้ำกุ่ม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม เมื่อคืนมีฝนตกปรอยๆ (นายอาทิตย์ แก้วทิพสาน)

- บ.ห้วยหนามตะเข้ ต.บ้านไร่ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน ไม่มีฝนตก (นายสุนันท์ อ่อนคำ)

- บ.ห้วยค้อ ต.บ้านม่วง อ.สังคม จ.หนองคาย เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายจันทร์หอม คำของ)

- บ.สำโรงเก่า ต.บักดอง อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส อากาศเย็น ไม่มีฝนตก (นายบุญเยี่ยม ศรีวงค์)

- บ.ห้วยมุ่น ต.กกสะทอน อ.ด่านซ้าย จ.เลย เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน ไม่มีฝนตก (นายโสภณ สุขสบาย)

- บ.แก้งขี้เหล็ก ต.นาจะหลวย อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน (นายบัวรินทร์ วาตา)

- บ.ตายอย ต.โดมประดิษฐ์ อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี เช้านี้ท้องฟ้าหลัว อากาศร้อนอบอ้าว (นายถ่วน สระผล)

- บ.ห้วยน้ำแก้ว ต.หน้าเขา อ.เขาพนม จ.กระบี่ เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน ไม่มีฝนตก (นายเขมชาติ สังข์รอด)

- บ.ปรายกิม ต.ครน อ.สวี จ.ชุมพร เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส อากาศร้อน ไม่มีฝนตก (นายนิพนธ์ ทนหมัด)

- บ.ลำขนุน ต.นาชุมเห็ด อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อนอบอ้าว ไม่มีฝนตก (นายวิน อนุรักษ์)

- บ.ท่าน้อย ต.ควนทอง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส อากาศร้อน ไม่มีฝนตก (นายไพรัต ชูพันธ์)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

นื่องจากในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีปริมาณน้ำฝนไม่ถึงเกณฑ์การเฝ้าระวัง ประกอบกับบางพื้นที่ไม่มีฝนตก จึงไม่มีพื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๓-๕ โทรสาร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๐

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel