กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.สนกลาง ม.12 ต.ขุนควร อ.ปง จ.พะเยา_สภาพอากาศวันนี้ท้องฟ้าหลัว อากาศเย็นสบาย ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 25 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 13:59:11
 
บ.สนกลาง ม.12 ต.ขุนควร อ.ปง จ.พะเยา_สภาพอากาศวันนี้ท้องฟ้าหลัว อากาศเย็นสบาย ไม่มีฝนตก_นายยุทธ มานะ
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS