กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ซำนกเหลือง ม.14 ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 10 มม. ขณะนี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศเย็น ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 25 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 17:45:37
 
บ.ซำนกเหลือง ม.14 ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 10 มม. ขณะนี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศเย็น ไม่มีฝนตก เมื่อคืนมีฝนตกปรอยๆ_นายสมหมาย มีศรี
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS