FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ วันพุธที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 26 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 08:19:03

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันพุธที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล  หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงที่ผ่านมา (วันที่ ๒๕ มี.ค. ๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๒๖ มี.ค. ๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ - ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

๑๘

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

          - แผ่นดินไหวล่าสุด มีขนาด ๔.๔ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๙๕.๘ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๒๖ มี.ค. ๕๗เวลา ๐๖.๓๖ น. ตามเวลาประเทศไทย ทางทิศเหนือค่อนไปทางตะวันตกของ Amatignak Island, Alaska ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา: USGS)

๒. สภาพอากาศ

- บริเวณความกดอากาศสูงที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกำลังอ่อนลง และความกดอากาศต่ำจากความร้อนจะเข้ามาปกคลุมแทนที่โดยบริเวณดังกล่าวมีอุณหภูมิสูงขึ้น กับมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน ในช่วงวันที่ ๒๘ – ๓๐ มี.ค. ๕๗ คลื่นกระแสลมตะวันออกจะเคลื่อนเข้ามาปกคลุมบริเวณอ่าวไทยและภาคใต้ทำให้มีฝนเพิ่มขึ้น

- ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ๑๖.๘ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕

- บ.หมื่นด่าน ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕ มม. (นายวีระ แผ่นทอง)

- บ.สันนายาว ต.ศรีค้ำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศเย็นสบาย ไม่มีฝนตก (นายถวิล โจธรรม)

- บ.ปางพระราชทาน ต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศเย็นสบาย (นายเจริญ คำก้อน)

- บ.หนองบัวคำ ต.แม่คะ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศเย็นสบาย ไม่มีฝนตก (นายวินัย ดีเลิศ)

- บ.ปางมะโอ ต.แม่นะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศเย็นสบาย ไม่มีฝนตก (นายอินทร โจชะวัง)

- บ.แม่นะ ต.แม่นะเติง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศเย็นสบาย ไม่มีฝนตก (นายธีรยุท อุทธาปา)

- บ.ห้วยล้อม ต.ภูฟ้า อ.บ่อเกลือ จ.น่าน เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศหนาว ไม่มีฝนตก (นายจิรายุส ธนะขว้าง)

- บ.สันเจริญ ต.สะทอง อ.ท่าวังผา จ.น่าน เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศหนาวเล็กน้อย ไม่มีฝนตก (นายสมพงษ์ แซ่จ๋าว)

- บ.ทานตะวัน ต.หนองแม่นา อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศเย็นสบาย ไม่มีฝนตก (นายวุฒิพงษ์ ทิมยิ้ม)

- บ.ไพรอนันต์ ต.ทัพราช อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน ไม่มีฝนตก (นางสาวนันทิกานต์ นวล)

- บ.ทุ่งเพล ต.ฉมัน อ.มะขาม จ.จันทบุรี เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส อากาศร้อน ไม่มีฝนตก (นายพนา หัสคุณ)

- บ.แกลง ต.วังแช้ม อ.มะขาม จ.จันทบุรี เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส อากาศร้อน ไม่มีฝนตก (นายสนิท หัสคุณ)

- บ.จันตาแป๊ะ ต.จันทเขลม อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก (นายนพดล พรรณศรี)

- บ.ทุ่งกระบอก ต.เขาสมิง อ.เขาสมิง จ.ตราด เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส อากาศร้อน ไม่มีฝนตก (นายตรวจ สนเถ็ง)

- บ.บ่อไร่ ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส อากาศร้อน ไม่มีฝนตก (นายอำนาจ ยิ้มถนอม)

๔. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

นื่องจากในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีปริมาณน้ำฝนไม่ถึงเกณฑ์การเฝ้าระวัง ประกอบกับบางพื้นที่ไม่มีฝนตก จึงไม่มีพื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก
 
 
 

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๓-๕ โทรสาร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๐

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel