FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 27 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 08:30:31

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ มีนาคม พ.. ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๓๐ น.

. ธรณีพิบัติภัย

.๑ ดินไหล  หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงที่ผ่านมา (วันที่ ๒๖ มี.. ๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๒๗ มี.. ๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

.- .(เล็ก)

       .- .(ค่อนข้างเล็ก)

๑๕

   .- .(ปานกลาง)

         .๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

      - แผ่นดินไหวล่าสุด มีขนาด ๔.๕ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๙.๓ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๒๗ มี.. ๕๗เวลา ๐๖.๓๓ น. ตามเวลาประเทศไทย ทางทิศตะวันตกค่อนไปทางเหนือของ Iquique, Chile ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา: USGS)

. สภาพอากาศ

- ความกดอากาศต่ำจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน โดยบริเวณดังกล่าวมีอุณหภูมิสูงขึ้นโดยทั่วไป กับมีอากาศร้อนและมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน ในช่วงวันที่ ๒๘ – ๓๐ มี.. ๕๗ คลื่นกระแสลมตะวันออกจะเคลื่อนเข้ามาปกคลุมบริเวณอ่าวไทยและภาคใต้ทำให้มีฝนเพิ่มขึ้น

- ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่สำนักงานเกษตร อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ๐.๗ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕

- .โล๊ะป่าหาญ ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง มีหมอกควันเล็กน้อย (นายสงัด กำวิล)

- .ปลาป่า ต.ปลาป่า อ.ภูเรือ จ.เลย เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส อากาศร้อน ไม่มีฝนตก (นายมนตรี ศรีบุรินทร์)

- .สันเก้ากอม ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส อากาศร้อน ไม่มีฝนตก (นางสีพิน คำนาลักษณ์)

- .เขาเพิ่ม ต.เขาเพิ่ม อ.บ้านนา จ.นครนายก เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส อากาศร้อน ไม่มีฝนตก (นายไพฑูรย์ บุญยิ่ง)

- .นาอิสาน ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส อากาศร้อน (นายอรุณ โสภาพร)

- .ใหม่สามัคคี ต.หนองน้ำใส อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส อากาศร้อน ไม่มีฝนตก (นางสุจิรา แป้นทา)

- .ทุ่งเพล ต.ฉมัน อ.มะขาม จ.จันทบุรี เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆ (นายพนา หัสคุณ)

- .ตรอกนอง ต.ตรอกนอง อ.ขลุง จ.จันทบุรี เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน ไม่มีฝนตก (นายณรงค์ เฟื่องคณะ)

- .เขาใหญ่ ต.พลวงทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน ไม่มีฝนตก (นายวสันต์ จิตรหาญ)

- .หนองน้ำเขียว ต.คลองกิ่ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน ไม่มีฝนตก (นายสิทธา เนืองจำนงค์)

- .หนองน้ำดำ ต.ห้วยแม่เพรียง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน (นายดาวรุ่ง หล่ำค้าขาย)

- .ป่าเด็งใต้ ต.ป่าเด็งใต้ อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส อากาศร้อน ไม่มีฝนตก (นางสิรี ทองมี)

- .ห้วยท้อน ต.เขาพระ อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน ไม่มีฝนตก (นายชัยรัตน์ ยิ่งกิตติมานุ)

- .ทับช้าง ต.แม่นางขาว อ.คุระบุรี จ.พังงา เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส อากาศร้อน ไม่มีฝนตก (นายพนา หัสคุณ)

- .ท่างิ้ว ต.ท่างิ้ว อ.ห้วยยอด จ.ตรัง เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส อากาศร้อน ไม่มีฝนตก (นายประดิษฐ์ สืบสังข์)

. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

นื่องจากในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีปริมาณน้ำฝนไม่ถึงเกณฑ์การเฝ้าระวัง ประกอบกับบางพื้นที่ไม่มีฝนตก จึงไม่มีพื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก
 
 

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๓-๕ โทรสาร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๐

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel