กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ปลาป่า ม.6 ต.ปลาป่า อ.ภูเรือ จ.เลย_สภาพอากาศเช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส อากาศร้อน ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 27 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 07:41:50
 
บ.ปลาป่า ม.6 ต.ปลาป่า อ.ภูเรือ จ.เลย_สภาพอากาศเช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส อากาศร้อน ไม่มีฝนตก _นายมนตรี ศรีบุรินทร์
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS