กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.แม่ยะ ม.5 ต.แม่นะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่_สภาพอากาศวันนี้ท้องฟ้าโปร่ง มีหมอกควันเล็กน้อย ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 27 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 17:20:32
 
บ.แม่ยะ ม.5 ต.แม่นะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่_สภาพอากาศวันนี้ท้องฟ้าโปร่ง มีหมอกควันเล็กน้อย ไม่มีฝนตก_นายสุรศักดิ์ สิงห์
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS