FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ วันศุกร์ที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 28 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 08:30:27

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันศุกร์ที่ ๒๘ มีนาคม พ.. ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น.

. ธรณีพิบัติภัย

.๑ ดินไหล  หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงที่ผ่านมา (วันที่ ๒๗ มี.. ๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๒๘ มี.. ๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

.- .(เล็ก)

       .- .(ค่อนข้างเล็ก)

๑๐

   .- .(ปานกลาง)

         .๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

      - แผ่นดินไหวล่าสุด มีขนาด ๕.๔ ริกเตอร์ ในบนบก ที่ระดับความลึก ๑๓.๔ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๒๘ มี.. ๕๗ เวลา ๐๗.๑๐ น. ตามเวลาประเทศไทย ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ Vinchina, Argentina ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา: USGS)

. สภาพอากาศ

- ความกดอากาศต่ำจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้บริเวณประเทศไทยมีอากาศร้อนโดยทั่วไป และมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่ในภาคเหนือ และภาคกลาง ส่วนลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง และภาคตะวันออก ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนองได้บางแห่ง ในช่วงวันที่ ๒๘ – ๓๑ มี.ค. ๕๗ คลื่นกระแสลมตะวันออกจะเคลื่อนจากทะเลจีนใต้ตอนล่างเข้ามาปกคลุมบริเวณอ่าวไทยและภาคใต้ ทำให้บริเวณภาคใต้จะมีมีฝนเพิ่มขึ้น

- ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ ต.บัวชุม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี .๗ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕

- .แม่แก่ง ต.แม่ถอด อ.เถิน จ.ลำปาง เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน ไม่มีฝนตก (นายบุญเที่ยง ชุมภูยศ)

- .แก้งขี้เหล็ก ต.นาจะหลวย อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม อากาศร้อน (นายบัวรินทร์ วาตา)

- .ทุ่งเงิน ต.บ้านตูม อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม อากาศร้อน (นายวิชัย บุญบุตร)

- .บุพราหมณ์ ต.บุพราหมณ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายสมหมาย คงครบุรี)

- .นาช๊อก ต.ซึ้ง อ.ขลุง จ.จันทบุรี เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม อากาศเย็น ไม่มีฝนตก (นายมานพ เชิงคีรี)

- .สองพี่น้อง ต.สองสลึง อ.แกลง จ.ระยอง เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม อากาศร้อนอบอ้าว ไม่มีฝนตก (นายเฉลี่ยง วงศ์ทรัพย์)

- .มะอึกแรด ต.หนองบอน อ.บ่อไร่ จ.ตราด เช้านี้ท้องฟ้าหลัว อากาศเย็น ไม่มีฝนตก (นายสมชัย ธรรมวิเศษ)

- .ใหม่ ต.ดอนคา อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน ไม่มีฝนตก (นางวาสนา ปัชชา)

- .สักงาม ต.สักงาม อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน ไม่มีฝนตก (นางวันเพ็ญ สิงห์สร้อย)

- .ชมพูใต้ ต.ชมพู อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศเย็นสบาย ไม่มีฝนตก (นายพยม กล่ำทอง)

- .นาวังแหน ต.บ่อไทย อ.หนองไฝ จ.เพชรบูรณ์ เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน ไม่มีฝนตก (นายสมชาย เมืองจันทร์)

- .ท่าทุ่ม ต.วังด้ง อ.เมือง จ.กาญจนบุรี เช้านี้ท้องฟ้าหลัว มีหมอกควัน อากาศเย็น (นายวนิดา พุฒซ้อน)

- .พุไทร ต.ห้วยแม่เพรียง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน ไม่มีฝนตก (นายไพทูล ทัดเพชร)

- .ห้วยน้ำหนัก ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน ไม่มีฝนตก (นายพุด แย้มพรหม)

- .ท่ายาง ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน ไม่มีฝนตก (นายเสรี คาผุก)

. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

นื่องจากในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีปริมาณน้ำฝนไม่ถึงเกณฑ์การเฝ้าระวัง ประกอบกับบางพื้นที่ไม่มีฝนตก จึงไม่มีพื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก
 

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๓-๕ โทรสาร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๐

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel