FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ วันเสาร์ที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 29 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 10:50:09

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันเสาร์ที่ ๒๙ มีนาคม พ.. ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๓๐ น.

. ธรณีพิบัติภัย

.๑ ดินไหล  หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงที่ผ่านมา (วันที่ ๒๘ มี.. ๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๒๙ มี.. ๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

.- .(เล็ก)

       .- .(ค่อนข้างเล็ก)

๑๑

   .- .(ปานกลาง)

         .๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

      - แผ่นดินไหวล่าสุด มีขนาด ๕.๒ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๑๖.๐ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๒๙ มี.. ๕๗ เวลา ๐๘.๕๓ น. ตามเวลาประเทศไทย ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของ Kitaibaraki, Japan ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา: USGS)

. สภาพอากาศ

- ความกดอากาศต่ำจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ลักษณะเช่นนี้บริเวณประเทศไทยตอนบน             มีอากาศร้อนโดยทั่วไป และมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่ในภาคเหนือ และภาคกลาง ส่วนลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุม             ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง และภาคตะวันออก ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนองได้บางแห่ง

 สำหรับในช่วงวันที่ ๒๙-๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗ คลื่นกระแสลมตะวันออกจะเคลื่อนจากทะเลจีนใต้ตอนล่างเข้ามาปกคลุมบริเวณอ่าวไทยและภาคใต้ ทำให้ บริเวณภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นในระยะนี้

- ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ จ.ระนอง ๒๒.๓ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕

- .หนองแห้ง ต.เมืองปาน อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน ไม่มีฝนตก (นายถนอม กอบจิตสะอาด)

- .ป่าจี้ ต.หงาว อ.เทิง จ.เชียงราย เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน ไม่มีฝนตก (นายจรัญ เรือนคำ)

- .ห้วยกุ๊ก ต.งอ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน ไม่มีฝนตก (นายสัญชาติ แช่วื้อ)

- .ห้วยหว้า ต.หนองแวง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน ไม่มีฝนตก (นางนิตยา นวลศรี)

- .วังสวาบ ต.วังสวาบ อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน ไม่มีฝนตก (นายดุสิต สีพันบุญ)

- .แข้ด่อน ต.โดมประดิษฐ์ อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน ไม่มีฝนตก (นางสาวนิภาพร มาตสุวรรณ)

- บ.โคกกรวด ต.ศรีนาวา อ.เมือง จ.นครนายก เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน ไม่มีฝนตก (นายสงกรานต์ กาหล่ำ)

- .ท่ากลอย ต.ท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน ไม่มีฝนตก (นายมนตรี ศิริธนศักดิ์)

- .ตะบกเตี้ย ต.ฉมัน อ.มะขาม จ.จันทบุรี เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม อากาศร้อนอบอ้าว ไม่มีฝนตก (นายศิริพงษ์ ศรีงาม)

- .หนองไม้หอม ต.ช้างทูน อ.บ่อไร่ จ.ตราด เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศเย็น ไม่มีฝนตก (นายประทีป โถเรศ)

- .นาแซะ ต.วังใหม่ อ.เมือง จ.ชุมพร เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม อากาศร้อน ไม่มีฝนตก (นายสำราญ สองสมุทร)

- .หินขาว ต.กะเปอร์ อ.กะเปอร์ จ.ระนอง เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน ไม่มีฝนตก (นายสง่า มะอาจเลิศ)

- .โคกทรายเหนือ ต.โพรงจระเข้ อ.ย่านนาขาว จ.ตรัง เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม อากาศร้อน ไม่มีฝนตก (นายกัมพล นานช้า)

- .ชุมชนกะทู้ ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายบรรจง เหล่าเจริญ)

. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

นื่องจากในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีปริมาณน้ำฝนไม่ถึงเกณฑ์การเฝ้าระวัง ประกอบกับบางพื้นที่ไม่มีฝนตก จึงไม่มีพื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๓-๕ โทรสาร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๐

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel