กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ วันอาทิตย์ที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 30 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 11:30:25

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันอาทิตย์ที่ ๓๐ มีนาคม พ.. ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๓๐ น.

. ธรณีพิบัติภัย

.๑ ดินไหล  หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงที่ผ่านมา (วันที่ ๒๙ มี.. ๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๓๐ มี.. ๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

.- .(เล็ก)

       .- .(ค่อนข้างเล็ก)

๑๕

   .- .(ปานกลาง)

         .๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

          - แผ่นดินไหวล่าสุด มีขนาด ๓.๗ ริกเตอร์ บนบก ที่ระดับความลึก ๖.๑ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๓๐ มี.. ๕๗ เวลา ๑๐.๐๘ น. ตามเวลาประเทศไทย ทางทิศตะวันออกของ Choctaw, Oklahoma ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา: USGS)

. สภาพอากาศ

- ความกดอากาศต่ำจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนโดยทั่วไป และมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่ในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง ส่วนลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง และภาคตะวันออก ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนองได้บางแห่ง อนึ่ง คลื่นกระแสลมตะวันออกได้เคลื่อนจากทะเลจีนใต้ตอนล่างเข้ามาปกคลุมบริเวณอ่าวไทยและภาคใต้แล้ว ทำให้บริเวณภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นในระยะ ๒ – ๓ วันนี้

- ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ จ.กระบี่ ๔๙.๘ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕

- .ท่าด้วง ต.ท่าด้วง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายสาคร แสงทอง)

- .บุกล้วย ต.สะพานหิน อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน ไม่มีฝนตก (นายดำรงค์ ไชยศักดิ์)

- .โนนกระโดน ต.พญาเย็น อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน ไม่มีฝนตก (นายมานะ สะมาสี)

- .สันตะวา ต.ทุ่งมหาเจริญ อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง มีลมพัดอ่อนๆ (นายลำพูล ศรีบัวรินทร์)

- .คลองตะเคียนชัย ต.ทุ่งมหาเจริญ อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน (นายสมพร แจ่มศิริ)

- .บุ่งสิบสี ต.โนนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน ไม่มีฝนตก (นายเสมียน นราพล)

- บ.นาแค ต.นาแค อ.นายูง จ.อุดรธานี เช้านี้ท้องฟ้าหลัว มีหมอกควัน อากาศร้อน (นายสมบูรณ์ พรมสุข)

- .เชียงแสน ต.ฝายหลวง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ เช้านี้ท้องฟ้าครึ้ม อากาศร้อนอบอ้าว (นายรัศ เสือน้อย)

- .ฟากท่า ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ เช้านี้ท้องฟ้าหลัว อากาศร้อน ไม่มีฝนตก (นายบุญส่ง ณะสิงห์)

- .สร้างหอม ต.ห้วยข่า อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน ไม่มีฝนตก (นายสมชาย หาลี)

- .สวนพลู ต.ทัพหลวง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน ไม่มีฝนตก (นายสุวิน ชักนำ)

- .ตะโกล่าง ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส อากาศเย็นเล็กน้อย (นายบุญเลิศ ปั้นทองคำ)

- .ในเหยา ต.ห้วยยอด อ.ห้วยยอด จ.ตรัง เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน ไม่มีฝนตก (นายเกษม ภูมิพันธ์)

- .ปลายคลองเสลา ต.ละอาย อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน (นายประมวล วงศ์สวัสดิ์)

. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

          เนื่องจากในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีปริมาณน้ำฝนไม่ถึงเกณฑ์การเฝ้าระวัง ประกอบกับบางพื้นที่ไม่มีฝนตก จึงไม่มีพื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก
 
 

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๓-๕ โทรสาร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๐

IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS