FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ วันจันทร์ที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 31 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 08:22:32

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันจันทร์ที่ ๓๑ มีนาคม พ.. ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น.

. ธรณีพิบัติภัย

.๑ ดินไหล  หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงที่ผ่านมา (วันที่ ๓๐ มี.. ๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๓๑ มี.. ๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

.- .(เล็ก)

๑๔

       .- .(ค่อนข้างเล็ก)

๑๙

   .- .(ปานกลาง)

         .๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

      - แผ่นดินไหวล่าสุด มีขนาด ๔.๗ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๑๖๙.๐ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๓๑ มี.. ๕๗ เวลา ๐๓.๐๙ น. ตามเวลาประเทศไทย ทางทิศใต้ของเกาะฟูจิ ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา: USGS)

. สภาพอากาศ

- ความกดอากาศต่ำจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ลักษณะเช่นนี้บริเวณประเทศไทยตอนบน มีอากาศร้อนโดยทั่วไป และมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่ในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง ส่วนลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง และภาคตะวันออก ทำให้บริเวณดังกล่าว มีฝนฟ้าคะนองได้บางแห่ง คลื่นกระแสลมตะวันออกได้เคลื่อนจากทะเลจีนใต้ตอนล่างผ่านบริเวณอ่าวไทยและภาคใต้แล้ว ทำให้บริเวณภาคใต้ยังคงมีฝนในระยะนี้

- ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา ๑.๐ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕

- บ.สันมะนะ ต.แม่เจดีย์ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส อากาศร้อน ไม่มีฝนตก (นายสิงห์ทอง จันต๊ะมา)

- บ.ทุ่งศาลา ต.ดอนเปา อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ เช้านี้ท้องฟ้าหลัว มีหมอกควัน ไม่มีฝนตก (นายฉลาด แสนสิทธิ์)

- .ฟากทุ่ง ต.น้ำริด อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส อากาศร้อน ไม่มีฝนตก (นายสมชาย นวลศรีใส)

- .หล่ายหนอง ต.สถาน อ.นาน้อย จ.น่าน เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายจักรกฤษณ์ เมืองมาละ)

- .แก่งทุ่ง ต.บ่อโพธิ์ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน ไม่มีฝนตก (นายสมพงษ์ ตั้งมั่น)

- บ.สักงาม ต.สักงาม อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน ไม่มีฝนตก (นางวันเพ็ญ สิงห์สร้อย)

- .สวนป่า ต.แม่เปิน อ.แม่เปิน จ.นครสวรรค์ เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส อากาศร้อน ไม่มีฝนตก (นายธีระศักดิ์ ทองกูล)

- .ใหม่พัฒนา ต.ห้วยพิชัย อ.ปากชม จ.เลย เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน ไม่มีฝนตก (นายทศพล แสนใจวุฒิ)

- .คลองไม้เลี้ยง ต.วังทอง อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน ไม่มีฝนตก (นายอุทัย เที่ยงธรรม)

- .กระบกคู่ ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส อากาศร้อน ไม่มีฝนตก (นายฉลวย ทองภพ)

- .ชุมบอน ต.คันทรง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน ไม่มีฝนตก (นายอนงค์ สายหมั่น)

- บ.กงษีไร่ ต.ซึ้ง อ.ขลุง จ.จันทบุรี เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน ไม่มีฝนตก (นางพิกุล จัตุรัส)

- .ปลายวาง ต.หินตก อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน ไม่มีฝนตก (นายสุทิพย์ แป้นถนอม)

- .เขาใหญ่ ต.เขาน้อย อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน ไม่มีฝนตก (นายศักดิ์ชัย แส่อุ่ย)

- .ลิพัง ต.ลิพัง อ.ปะเหลียน จ.ตรัง เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส อากาศร้อน ไม่มีฝนตก (นายสุธรรม ชัยศิริ)

. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

นื่องจากในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีปริมาณน้ำฝนไม่ถึงเกณฑ์การเฝ้าระวัง ประกอบกับบางพื้นที่ไม่มีฝนตก จึงไม่มีพื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก
 

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๓-๕ โทรสาร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๐

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel