กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.สี่แยกบ้านพูด ม.12 ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง_วัดปริมาณน้ำฝนได้ 10 มม. สภาพอากาศวันนี้ท้องฟ้ามืดสลัวๆ ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 2 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 07:39:23
 
บ.สี่แยกบ้านพูด ม.12 ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง_วัดปริมาณน้ำฝนได้ 10 มม. สภาพอากาศวันนี้ท้องฟ้ามืดสลัวๆ ไม่มีฝนตก_นายด่าเร็ต ยะดี
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS