FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ท่าโปงทอง ม.4 ต.โนนทอง อ.นายูง จ.อุดรธานี_สภาพอากาศในวันนี่้ท้องฟ้าแจ่มใส อากาศร้อนอบอ้าวในช่วงกลางวัน

วันที่ 2 เม.ย. 2557 19:46:09
 
บ.ท่าโปงทอง ม.4 ต.โนนทอง อ.นายูง จ.อุดรธานี_สภาพอากาศในวันนี่้ท้องฟ้าแจ่มใส อากาศร้อนอบอ้าวในช่วงกลางวัน_นายสมศักดิ์ โสดาวัตร
 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel