FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ วันจันทร์ที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 7 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 11:00:43

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันจันทร์ที่ ๗ เมษายน พ.. ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๓๐ น.

. ธรณีพิบัติภัย

.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงที่ผ่านมา (วันที่ ๖ เม.ย. ๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๗ เม.ย. ๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

.- .(เล็ก)

       .- .(ค่อนข้างเล็ก)

๑๖

   .- .(ปานกลาง)

         .๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

- แผ่นดินไหวล่าสุด มีขนาด ๔.๑ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๑๐.๒ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๗ เม.ย. ๕๗ เวลา ๐๗.๑๒ น. ตามเวลาประเทศไทย ทางทิศทางตะวันออกของ Birjand, Iran ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา: USGS)

. สภาพอากา

- บริเวณความกดอากาศสูงที่แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกำลังอ่อนลง ประกอบกับคลื่นกระแสลมตะวันตกได้เคลื่อนผ่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนไปประเทศลาว ทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนลดลง และมีอากาศร้อนขึ้นโดยทั่วไป แต่ในบางพื้นที่ในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก ยังคงมีฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงเกิดขึ้นได้ อาจสร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สิน ป้ายโฆษณา ต้นไม้ใหญ่ และสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรง

- ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร ๒๒.๓ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕

- .ห้วยเหรียง ต.กระบี่น้อย อ.เมือง จ.กระบี่ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายสมเนตร ดวงขวัญ)

- บ.ห้วยน้ำแก้ว ต.หน้าเขา อ.เขาพนม จ.กระบี่ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายเขมชาติ สังข์รอด)

- บ.พญากองดี ต.ศรีถ้อย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายปัญญา ขจรสันติชัยกูล)

- บ.แม่เติน ต.สะเอียบ อ.ลอง จ.แพร่ เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส อากาศร้อน ไม่มีฝนตก (นายสายันต์ ขันทะบุตร)

- บ.ผาดำ ต.แม่สิน อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน ไม่มีฝนตก (นายเจริญศักดิ์ ต๊ะแก้ว)

- บ.ปลาบ่า ต.ปลาบ่า อ.ภูเรือ จ.เลย เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน ไม่มีฝนตก (นายมนตรี ศรีบุรินทร์)

- บ.โป่งรี ต.โป่งรี อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี เช้านี้ท้องฟ้าหลัว อากาศร้อน ไม่มีฝนตก (นายนที ทองเรือ)

- บ.มะอึกแรด ต.หนองบอน อ.บ่อไร่ จ.ตราด เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน ไม่มีฝนตก (นายสมชัย ธรรมวิเศษ)

- บ.บ่อไร่ ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศดี ไม่มีฝนตก (นายอำนาจ ยิ้มถนอม)

- บ.ธารน้ำใจ ต.ประสงค์ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฏร์ธานี เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส อากาศร้อน ไม่มีฝนตก (นายอุสาห์ อินทคีรี)

- บ.ส้องเหนือ ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฏร์ธานี เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส อากาศร้อน ไม่มีฝนตก (นายปรีชา เกิดสม)

- บ.ท่างิ้ว ต.ท่างิ้ว อ.ห้วยยอด จ.ตรัง เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส อากาศร้อน ไม่มีฝนตก (นายพงศักดิ์ จันทา)

- บ.น้ำผุด ต.น้ำผุด อ.เมือง จ.ตรัง เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส อากาศร้อนอบอ้าว ไม่มีฝนตก (นายสง่า บัวผุด)

- บ.ในเขียว ต.ทอนหงส์ อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน ไม่มีฝนตก (นายสัญญา ผกากรอง)

- บ.วังเลา ต.นาเหรง อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส อากาศร้อน ไม่มีฝนตก (นายสุธรรม พรหมรอด)

. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

  นื่องจากในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีปริมาณน้ำฝนไม่ถึงเกณฑ์การเฝ้าระวัง ประกอบกับบางพื้นที่ไม่มีฝนตก จึงไม่มีพื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก
 
 

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๓-๕ โทรสาร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๐

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel