กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ปลาบ่า ม.96 ต.ปลาบ่า อ.ภูเรือ จ.เลย_สภาพอากาศเช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 7 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 10:18:41
 
บ.ปลาบ่า ม.96 ต.ปลาบ่า อ.ภูเรือ จ.เลย_สภาพอากาศเช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน ไม่มีฝนตก _นายมนตรี ศรีบุรินทร์
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS