FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ วันอังคารที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 8 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 08:25:40

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันอังคารที่ ๘ เมษายน พ.. ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น.

. ธรณีพิบัติภัย

.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงที่ผ่านมา (วันที่ ๗ เม.ย. ๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๘ เม.ย. ๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

.- .(เล็ก)

       .- .(ค่อนข้างเล็ก)

๑๖

   .- .(ปานกลาง)

         .๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

          - แผ่นดินไหวล่าสุด มีขนาด ๔.๖ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๔๓๙.๗ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๘ เม.ย. ๕๗       เวลา ๐๕.๑๙ น. ตามเวลาประเทศไทย ทางทิศเหนือค่อนไปทางตะวันตกของ Kampungbajo, Indonesia ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา: USGS)

. สภาพอากา

- ความกดอากาศต่ำจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ประกอบกับคลื่นกระแสลมตะวันตกได้เคลื่อนผ่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนไปประเทศลาวแล้ว ทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนลดลง และมีอากาศร้อนขึ้นโดยทั่วไป แต่ในบางพื้นที่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก ยังคงมีฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงเกิดขึ้นได้ ขอให้ประชาชนยังคงต้องระวังอันตรายจากลักษณะอากาศดังกล่าว

- ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ อ.สวี จ.ชุมพร ๑๙.๖ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕

- .ทองมงคล ต.ทองมงคล อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายบุญส่ง หอมกลิ่น)

- บ.สีดางาม ต.อ่างทอง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายจรูญ กาญจนการไกร)

- บ.พรุ ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.สตูล วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๕ มม. (นายหวิน ขาวเขาใคร)

- บ.ทุ่งดินลุ่ม ต.ป่าแก่บ่อหิน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายเซียน ชำนาญดง)

- บ.ห้วยลึก ต.ช่อง อ.นาโยง จ.ตรัง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๕ มม. (นายโสภณ ชุมสุด)

- บ.บางปรุ ต.คลองศก อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน ไม่มีฝนตก (นายสุชาติ คลองเงิน)

- บ.เขาหลัก ต.ปากหมาก อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายสมพงศ์ บัวเมือง)

- บ.วังประดิษฐ์ ต.เขาค่าย อ.สวี จ.ชุมพร เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม อากาศร้อน ไม่มีฝนตก (นายภักดี เนินพรหม)

- บ.น้ำทิพย์ ต.เขาทะลุ อ.สวี จ.ชุมพร เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก มีลมแรง (นายชาญชัย ศรียาภัย)

- บ.ละมอ ต.ละมอ อ.นาโยง จ.ตรัง เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก อากาศร้อน (นายประพันธ์ แก้วนำ)

- บ.ทุ่งตลาด ต.วังแซ้ม อ.มะขาม จ.จันทบุรี เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส อากาศร้อน ไม่มีฝนตก (นายลิขิต หัสคุณ)

- บ.เขาพริก ต.พลวงทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส อากาศร้อน ไม่มีฝนตก (นายอนุชิต สุขเจริญ)

- บ.น้อย ต.แม่เลย์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝนตก มีลมแรง (นายบุญเลี้ยง โพธาราม)

- บ.โนนกระโดน ต.พญาเย็น อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก มีลมแรง (นายมานะ สะมาสี)

. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

          นื่องจากในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีปริมาณน้ำฝนไม่ถึงเกณฑ์การเฝ้าระวัง ประกอบกับบางพื้นที่ไม่มีฝนตก จึงไม่มีพื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก
 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel