FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ วันพุธที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 9 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 08:30:44

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันพุธที่ ๙ เมษายน พ.. ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น.

. ธรณีพิบัติภัย

.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงที่ผ่านมา (วันที่ ๘ เม.ย. ๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๙ เม.ย. ๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

.- .(เล็ก)

       .- .(ค่อนข้างเล็ก)

๑๑

  .- .(ปานกลาง)

       .๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

          - แผ่นดินไหวล่าสุด มีขนาด ๔.๐ ริกเตอร์ บนบก ที่ระดับความลึก ๑๓๑.๔ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๙ เม.ย. ๕๗ เวลา ๐๖.๒๗ น. ตามเวลาประเทศไทย ทางทิศเหนือค่อนไปทางตะวันออกของ Calama, Chile ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา: USGS)

         - จากเหตุแผ่นดินไหวบนบก ๓.๓ ริกเตอร์ วันนี้เมื่อเวลา ๐๑.๔๑ น. ศูนย์กลางบริเวณ ต .บ้านถ้ำ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา มีประชาชนบางส่วนรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนแต่ไม่มีความเสียหาย (คุณเกศดา มะลิวงศ์ : เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ)

. สภาพอากา

- ความกดอากาศต่ำจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนลดลง และมีอากาศร้อนขึ้นโดยทั่วไป ประกอบกับลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นเข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออก ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณดังกล่าวยังคงมีฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงเกิดขึ้นได้ ขอให้ประชาชน ยังคงต้องระวังอันตรายจากลักษณะอากาศดังกล่าว  

- ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ๓๐.๓ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕

- บ.ใสขนุน ต.ช่อง อ.นาโยง จ.ตรัง วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๕ มม. (นายณรงค์ แก้วยอด)

- บ.หนองงิ้ว ต.หนองงิ้ว อ.วังสะพุง จ.เลย เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายสุพล แก่งจำปา)

- บ.หนองบัว ต.งิม อ.ปง จ.พะเยา เช้านี้อากาศเย็นสบาย มีแดดอ่อนๆ ไม่มีฝนตก (นายบรรเทิง บุญธรรม)

- บ.ต๊ำใน ต.บ้านต๊ำ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายสร้อย จักไม้)

- บ.โนนเตาเหล็ก ต.วังสวาบ อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศแจ่มใส (นายทองสุข แพงทอง)

- .ขี้เหล็ก ต.สะแกราช อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายนา เนยกิ่ง)

- บ.โนนกระโดน ต.พญาเย็น อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อนอบอ้าว (นายมานะ สะมาสี)

- บ.ลาดพัฒนา ต.หนองน้ำใส อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศแจ่มใส (นายคมสันต์ กุเวรไตรย์)

- บ.วังเลา ต.นาเหรง อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง เมื่อวานมีฝนตกเล็กน้อย (นายวินัย ทองเกิด)
- บ.หน้าถ้ำ ต.นาเหรง อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง เมื่อวานมีฝนตกเล็กน้อย (นายปรีชา จันทรา)

- บ.ทุ่งนุ้ย ต.ทุ่งนุ้ย อ.ควนกาหลง จ.สตูล เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน ไม่มีฝนตก (นายบราเหม สมายุ้ย)

- บ.ท่าโต้ ต.น้ำขาว อ.จะนะ จ.สงขลา เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อนอบอ้าว ไม่มีฝนตก (นายนุกูล อินทร์ชัยทอง)

- บ.ในอ่าว ต.คลองสระ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน (นายไพโรจน์ ทับหิรัญ)

. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

          นื่องจากในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีปริมาณน้ำฝนไม่ถึงเกณฑ์การเฝ้าระวัง ประกอบกับบางพื้นที่ไม่มีฝนตก จึงไม่มีพื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก
 
 

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๓-๕ โทรสาร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๐

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel