FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ วันเสาร์ที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 12 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 10:30:34

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันเสาร์ที่ ๑๒ เมษายน พ.. ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๓๐ น.

. ธรณีพิบัติภัย

.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงที่ผ่านมา (วันที่ ๑๑ เม.ย. ๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๒ เม.ย. ๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

.- .(เล็ก)

       .- .(ค่อนข้างเล็ก)

๒๑

  .- .(ปานกลาง)

       .๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

          - แผ่นดินไหวล่าสุด มีขนาด ๔.๔ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๑๒๕.๖ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๑๒ เม.ย. ๕๗ เวลา ๐๘.๓๓ น. ตามเวลาประเทศไทย ทางทิศใต้ค่อนไปทางทิศตะวันตกของ Panguna, Papua New Guinea ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา: USGS)

         - จากเหตุแผ่นดินไหวมีขนาด ๖.๖ ริกเตอร์ บนบก ที่ระดับความลึก ๑๓๘.๖ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๑๒ เม.ย. ๕๗ เวลา ๐๓.๒๙ น. ตามเวลาประเทศไทย ทางทิศตะวันออกค่อนไปทางทิศใต้ของ Nandaime, Nicaragua ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา: USGS)

. สภาพอากา

- บริเวณความกดอากาศสูงได้แผ่ลงมาปกคลุมถึงทะเลจีนใต้แล้ว ลักษณะเช่นนี้ทำให้ลมตะวันออกพัดเข้ามาปกคลุมประเทศไทยในช่วงวันที่ ๑๒-๑๖ เมษายน ๕๗ และทำให้บริเวณประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงเพิ่มขึ้น ขอให้ประชาชนยังคงต้องระวังอันตรายจากลักษณะอากาศดังกล่าว  

- ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช ๓๓.๒ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕

- บ.โนนตูม ต.บ่อไทย อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ เช้านี้วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นางยุพิน กติก)

- บ.แก่งโตนใหม่ ต.นาซำ อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส อากาศร้อนอบอ้าว (นายชูชาติ มีชัยช่วย)

- บ.แฮะ ต.แม่ลาว อ.เชียงคำ จ.พะเยา เช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส อากาศร้อนอบอ้าว ไม่มีฝนตก (นายเอกสิทธิ์ มีสุข)

- บ.ห้วยห้อม ต.แม่งอน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายศรี เมืองมูล)

- บ.โนนเพขร ต.หนองน้ำใส อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน (นายสำเนียง โยปัททุม)

- บ.เผ่าไทย ต.ชมพู อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายวิชิต แสงปัญญา)

- บ.ซับใหญ่ ต.วังทอง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน ไม่มีฝนตก (นายสมใจ สังวร)

- บ.วังกระแจะ ต.วังกระแจะ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน ไม่มีฝนตก (นายบำรุง เชื่องาม)

- บ.ทุ่งกระบอก ต.สะตอ อ.เขาสมิง จ.ตราด เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน ไม่มีฝนตก (นายตรวจ สนเถ็ง)

- บ.ตรอกนองกลาง ต.ตรอกนอง อ.ขลุง จ.จันทบุรี เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายประทีป นาครักษ์)
- บ.โหล๊ะจังกระ ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศแจ่มใส (นายจำเนียร ปานทอง)

- บ.ลำรู ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายไสว ป้องเศร้า)

- บ.ในเหล ต.เหล อ.กะปง จ.พังงา เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน ไม่มีฝนตก (นายสถิตย์ ลู่ต่าม)

. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

          นื่องจากในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีปริมาณน้ำฝนไม่ถึงเกณฑ์การเฝ้าระวัง ประกอบกับบางพื้นที่ไม่มีฝนตก จึงไม่มีพื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก
 

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๓-๕ โทรสาร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๐

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel