FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ วันจันทร์ที่ ๑๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 14 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 10:30:56

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันจันทร์ที่ ๑๔ เมษายน พ.. ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๓๐ น.

. ธรณีพิบัติภัย

.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงที่ผ่านมา (วันที่ ๑๓ เม.ย. ๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๔ เม.ย. ๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

.- .(เล็ก)

       .- .(ค่อนข้างเล็ก)

๓๘

  .- .(ปานกลาง)

       .๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

          - แผ่นดินไหวล่าสุด มีขนาด ๔.๙ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๘๘.๘ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๑๔ เม.ย. ๕๗ เวลา ๐๙.๐๘ น. ตามเวลาประเทศไทย ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ Nadi, Fiji ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา: USGS)

         - จากเหตุแผ่นดินไหวมีขนาด ๗.๕ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๓๕.๐ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๑๓ เม.ย. ๕๗ เวลา ๑๙.๓๖ น. ตามเวลาประเทศไทย ทางทิศใต้ของ Kirakira, Solomon Islands มีประกาศแจ้งสึนามิ ใน ๓ พื้นที่ ได้แก่ Solomon island, Vanuatu และ Papua New Guinea จนถึงขณะนี้ยังไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา: USGS, PTWC)

. สภาพอากา

- บริเวณความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ประกอบกับลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทยในช่วงวันที่ ๑๔-๑๖ เมษายน ๕๗ ทำให้บริเวณประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงเกิดขึ้น ขอให้ประชาชนยังคงต้องระวังอันตรายจากลักษณะอากาศดังกล่าว  

- ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ อ.เมือง จ.สกลนคร ๒๘.๐ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕

- บ.ปางหละ ต.บ้านหวด อ.งาว จ.ลำปาง เช้านี้ท้องฟ้าครึ้ม อากาศร้อน ไม่มีฝนตก (นายวัลลพ นาหลวง)

- บ.สันกลาง ต.ขุนควร อ.ปง จ.พะเยา เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน ไม่มีฝนตก (นายยุทธ มานะ)

- บ.ปะ ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน ไม่มีฝนตก (นายบุญรัตน์ อุตตะมะ)

- บ.วังหาด ต.ตลิ่งชัน อ.ด่านลานหอย จ.สุโขทัย เช้านี้ท้องฟ้าครึ้ม อากาศร้อน ไม่มีฝนตก (นายอุ่น ชัยมูลวงศ์)

- บ.โป่งสะท้อน ต.ท่าด้วง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน ไม่มีฝนตก (นายสมศักดิ์ ตาน้อย)

- บ.เก่ากลาง ต.ห้วยข่า อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี เช้านี้ท้องฟ้ามีเมฆบางส่วน ไม่มีฝนตก (นายวิทูรย์ คำแสนราช)

- บ.วังขยาย ต.ปรังเผล อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศแจ่มใส (นายบุญเหลือ แก้วกระจาย)

- บ.เสาหงษ์ ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง เมื่อวานมีฝนตกปรอยๆ (นางวรรณี สอนเสม)

- บ.พุไทร ต.ห้วยแม่เพรียง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง เมื่อวานมีฝนตกปรอยๆ (นายสังวาล สาลี)

- บ.เฉลิมพร ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง เมื่อวานมีฝนตกปรอยๆ (นายวัชระ กำพร)

- บ.หัวเรือ ต.ถ้ำ อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน ไม่มีฝนตก (นายจรวย นิชกิจ)

- บ.เทพพนม ต.เขาพนม อ.เขาพนม จ.กระบี่ เช้านี้ท้องฟ้ามีเมฆมาก เมื่อววานมีฝนตกเล็กน้อย (นายสมพงษ์ ดำเขียว)

- บ.ร่อน ต.เขาแก้ว อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช เช้านี้ท้องฟ้าครึ้ม อากาศร้อน (นายเสรี เจริญภพ)

. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

          นื่องจากในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีปริมาณน้ำฝนไม่ถึงเกณฑ์การเฝ้าระวัง ประกอบกับบางพื้นที่ไม่มีฝนตก จึงไม่มีพื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก
 
 

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๓-๕ โทรสาร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๐

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel