FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ วันอังคารที่ ๑๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 15 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 11:30:21

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันอังคารที่ ๑๕ เมษายน พ.. ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๓๐ น.

. ธรณีพิบัติภัย

.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงที่ผ่านมา (วันที่ ๑๔ เม.ย. ๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๕ เม.ย. ๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

.- .(เล็ก)

       .- .(ค่อนข้างเล็ก)

๒๘

  .- .(ปานกลาง)

       .๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

          - แผ่นดินไหวล่าสุด มีขนาด ๕.๐ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๔๕.๖ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๑๕ เม.ย. ๕๗ เวลา ๐๙.๔๓ น. ตามเวลาประเทศไทย ทางทิศตะวันออกของ Aras-asan, Philippines ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา: USGS)

. สภาพอากา

- บริเวณความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ประกอบกับลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทยในช่วงวันที่ ๑๕ – ๑๖ เมษายน ๕๗ ทำให้บริเวณประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงเกิดขึ้น
          - ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ จ.นครสวรรค์ ๘๗.๓ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๕

- บ.สบสะป้วด ต.ทาสบเส้า อ.แม่ทา จ.ลำพูน วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๖๕ มม. (นายเฉลิม หล้ากาศ)

- บ.ห้วยหนามตะเข้ ต.บ้านไร่ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๖๐ มม. (นายสุนันท์ อ่อนคำ)

- บ.วังใหญ่ ต.วังทอง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายประจวบ สาระวงศ์)

- บ.น้ำตกไทรทอง ต.องค์พระ อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๕ มม. (นายสุริยน ครหาญ)

- บ.แก้งเรืองพัฒนา ต.นาจะหลวย อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายคำไหล สีสันต์)

- บ.คีรีวงค์ ต.ระบำ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๘ มม. (นายขวัญใจ วงค์เกิด)

- บ.บก ต.ห้วยข่า อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๕ มม. (นายกุล แย้มยิ้ม)

- บ.บ่อหลวง ต.บ่อเกลือใต้ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๕ มม. (นายสาโรจน์ อุปจักร)

- บ.สบเมย ต.ทาขุมเงิน อ.แม่ทา จ.ลำพูน วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๕ มม. (นายจิตรา จันทร์ทิพย์)

- บ.ใหม่แม่เรวา ต.แม่เลย์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม เมื่อวานมีฝนตกปรอยๆ (นายเสาร์ นาไพรวัลย์)

- บ.ยางหลวง ต.ท่าผา อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน ไม่มีฝนตก (นายกอนแก้ว ริยะนา)

- บ.แม่นาจรเหนือ ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน ไม่มีฝนตก (นายทองอินทร์ ขยันทำ)

- บ.ไหล่น้ำ ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม อากาศร้อน (นายธรรมพัฒน์ เหลืองวิไล)

- บ.ยางขาว ต.ปรังเผล อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน (นางกิริยา โชติยะปุตตะ)

- บ.คลองไผ่ ต.คลองไผ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน ไม่มีฝนตก (นายเสรี เจริญภพ)

- .ห้างญวน ต.ห้วยยาง อ.แกลง จ.ระยอง เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน ไม่มีฝนตก (นางสาวศุลีพร สืบสาววงค์)

- บ.โนนเจริญ ต.นายางกลัก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม เมื่อวานมีฝนตกปรอยๆ (นายจรัญ วานนท์)

- บ.พังกำ ต.ฉลอง อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช เช้านี้ท้องฟ้าครึ้ม อากาศร้อน ไม่มีฝนตก (นายสัญญา ทรัพย์มี)

. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

  นื่องจากในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีปริมาณน้ำฝนไม่ถึงเกณฑ์การเฝ้าระวัง ประกอบกับบางพื้นที่ไม่มีฝนตก จึงไม่มีพื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก
 

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๓-๕ โทรสาร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๐

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel