กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.คีรีวงค์ ต.ระบำ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี_วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๘ มม. สภาพอากาศเช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศแจ่มใส

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 15 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 10:02:41
 
บ.คีรีวงค์ ต.ระบำ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี_วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๘ มม. สภาพอากาศเช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศแจ่มใส _นายขวัญใจ วงศ์เกิด
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS