กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ วันพุธที่ ๑๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 16 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 11:07:22

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันพุธที่ ๑๖ เมษายน พ.. ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๓๐ น.

. ธรณีพิบัติภัย

.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงที่ผ่านมา (วันที่ ๑๕ เม.ย. ๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖ เม.ย. ๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

.- .(เล็ก)

       .- .(ค่อนข้างเล็ก)

๑๖

  .- .(ปานกลาง)

       .๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

          - แผ่นดินไหวล่าสุด มีขนาด ๕.๓ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๑๙.๗ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๑๖ เม.ย. ๕๗ เวลา ๑๐.๑๔ น. ตามเวลาประเทศไทย ทางทิศตะวันตกของ Iquique, Chile ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา: USGS)

. สภาพอากา

- บริเวณความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ประกอบกับลมตะวันออกเฉียงใต้       พัดปกคลุมประเทศไทย ทำให้บริเวณประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงเกิดขึ้น ขอให้ประชาชนยังคงต้องระวังอันตรายจากลักษณะอากาศดังกล่าว ซึ่งอาจสร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สิน ป้ายโฆษณา ต้นไม้ใหญ่ และสิ่งปลูกสร้าง   ที่ไม่แข็งแรงไว้ด้วย

          - ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ จ.ขอนแก่น ๔๗.๐ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๕

- บ.เขาวง ต.วังสวาบ อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก เมื่อวานมีฝนตกเล็กน้อย (นายอาทิตย์ คำหลิน)

- บ.แสงอรุณ ต.บุญทัน อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก เมื่อวานมีฝนตกปรอยๆ (นายสุนันท์ อ่อนคำ)

- บ.แข้ด่อน ต.โดมประดิษฐ์ อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน ไม่มีฝนตก (น.ส.นิภาพร มาตสุวรรณ์)

- บ.คีรีวัน ต.ศรีนาวา อ.เมือง จ.นครนายก เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน ไม่มีฝนตก (น.ส.สวรรค์ คชเสถียร)

- บ.หนองบัว ต.งิม อ.เทิง จ.พะเยา เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อนอบอ้าว ไม่มีฝนตก (นายบรรเทิง บุญธรรม)

- บ.ป่าปง ต.บ่อโพธิ์ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายทองรักษ์ ราชอินตา)

- บ.โนนโก ต.บ้านโตก อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน ไม่มีฝนตก (นายลำพันธ์ พรมท่อน)

- บ.กกโอ ต.น้ำชุน อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน ไม่มีฝนตก (นายประมุข สืบสันติก)

- บ.บุฝ้าย ต.บุฝ้าย อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน ไม่มีฝนตก (นายจำลอง ขตางาม)

- บ.นาช๊อก ต.ซึ้ง อ.ขลุง จ.จันทบุรี เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน ไม่มีฝนตก (นายมานพ เชิงคีรี)

- บ.บ่อไร่ ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก เมื่อวานมีฝนตกปรอยๆ (นายอำนาจ ยิ้มถนอม)

- บ.เสาร์ห้า ต.ป่าตึง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน ไม่มีฝนตก (นายสมศักดิ์ สุจิเจิม)

- บ.หนองจันทร์หอม ต.ช้างแรก อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก (นายเอนก ขาวปลอด)

- บ.ยางค้อม ต.ยางค้อม อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน เมื่อวานมีฝนตกเล็กน้อย (นายสำรวย จองศักดิ์)

- บ.ห้วยไม้แก่น ต.ร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน ไม่มีฝนตก (นายวิรัตน์ เพ็งชุม)

- .แหลมพรหมเทพ ต.ราไวย์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน ไม่มีฝนตก (นายแอม จำเริญสุข)

. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

  นื่องจากในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีปริมาณน้ำฝนไม่ถึงเกณฑ์การเฝ้าระวัง ประกอบกับบางพื้นที่ไม่มีฝนตก จึงไม่มีพื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๓-๕ โทรสาร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๐

IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS