FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.หนองจันทร์หอม ม.2 ต.ช้างแรก อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์_อากาศเช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใสไม่มีฝน

วันที่ 16 เม.ย. 2557 10:22:56
 
บ.หนองจันทร์หอม ม.2 ต.ช้างแรก อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์_อากาศเช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใสไม่มีฝน_นายเอนก ขาวปลอด
 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel