กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.คลองเหลง ม.6 ต.ควนทอง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช_เวลา07.00น.วัดปริมาณน้ำฝนได้25มม.เช้านี้ท้องฟ้าโปร่งใสดีไม่มีฝน

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 17 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 07:25:34
 
บ.คลองเหลง ม.6 ต.ควนทอง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช_เวลา07.00น.วัดปริมาณน้ำฝนได้25มม.เช้านี้ท้องฟ้าโปร่งใสดีไม่มีฝนเมื่อคืนมีฝนตกเล็กน้อย_นายสุชีพ สุขศรี
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS