กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.หัวฝาย ม.3 ต.โป่งน้ำร้อน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่_สถาพอากาศเช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 17 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 07:24:21
 
บ.หัวฝาย ม.3 ต.โป่งน้ำร้อน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่_สถาพอากาศเช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน ไม่มีฝนตก _นายสมศักดิ์ แซ่ลี้
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS