FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ วันศุกร์ที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 18 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 08:30:10

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันศุกร์ที่ ๑๘ เมษายน พ.. ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น.

. ธรณีพิบัติภัย

.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงที่ผ่านมา (วันที่ ๑๗ เม.ย. ๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๘ เม.ย. ๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

.- .(เล็ก)

       .- .(ค่อนข้างเล็ก)

๑๔

  .- .(ปานกลาง)

       .๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

          - แผ่นดินไหวล่าสุด มีขนาด ๕.๔ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๑๓.๔ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๑๘ เม.ย. ๕๗ เวลา ๐๖.๑๓ น. ตามเวลาประเทศไทย ทางทิศเหนือค่อนไปทางตะวันตกของ Visokoi, Island ยังไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา: USGS)

. สภาพอากา

- ความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนยังคงปกคลุมประเทศไทยตอนบน ในขณะที่ลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมประเทศไทยมีกำลังอ่อนลง ทำให้มีฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงเกิดขึ้นได้ลดน้อยลง และทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนขึ้นโดยทั่วไป ยังคงต้องระวังอันตรายจากลักษณะอากาศดังกล่าว ซึ่งอาจสร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สิน ป้ายโฆษณา ต้นไม้ใหญ่ และสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรง

- ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่สำนักงานเกษตร อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ๓๖.๗ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕

- บ.ห้วยน้ำแก้ว ต.หน้าเขา อ.เขาพนม จ.กระบี่ วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๔๐ มม. (นายยงยุทธ คงน้อย)

- บ.หุบบอน ต.เขาคันทรง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นางอนงค์ สายหมิ่น)

- บ.วังประดิษฐ์ ต.เขาค่าย อ.สวี จ.ชุมพร วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายภักดี เนินพรหม)

- บ.ห้วยใหญ่ ต.ปังหวาน อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๒๕ มม. (นายถนอม พรหมแก้ว)

- บ.น้ำยืน ต.โซง อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายปัด ธรรมโม)

- บ.ป่าชางงาม ต.หนองป่าก่อ อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน ไม่มีฝนตก (นายศรีอุทัย อุมา)

- บ.แม่นาเรือสันทราย ต.แม่นาเรือ อ.เมือง จ.พะเยา เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศแจ่มใส (นายปรีชา ปัญญาวงศ์)

- บ.น้ำมิน ต.แม่ลาว อ.เชียงคำ จ.พะเยา เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน ไม่มีฝนตก (นายสินชัย หายโศก)

- บ.ศรีมงคล ต.ขึ่ง อ.เวียงสา จ.น่าน เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายถนอม วงศ์กองแก้ว)

- บ.ตลิ่งสูง ต.แม่เล่ย์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน ไม่มีฝนตก (นางสุมาลี อำไพ)

- บ.สวนป่า ต.แม่เปิน อ.แม่เปิน จ.นครสวรรค์ เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายธีระศักดิ์ ทองกูล)

- บ.หนองกุง ต.หนองแวง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศแจ่มใส (นายถวิล พิลาคำ)

- บ.นอก ต.กงหรา อ.กงหรา จ.พัทลุง เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง เมื่อวานมีผนตกเล็กน้อย (นายสมใจ มาเขียว)

- บ.ลิพัง ต.ลิพัง อ.ปะเหลียน จ.ตรัง เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศแจ่มใส เมื่อวานมีฝนตกปรอยๆ (นายสุธรรม ชัยศิริ)

- บ.โคกทรายเหนือ ต.โพรงจระเข้ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง เมื่อวานมีฝนตกปรอยๆ (นายประจักษ์ นานช้า)

. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

  นื่องจากในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีปริมาณน้ำฝนไม่ถึงเกณฑ์การเฝ้าระวัง ประกอบกับบางพื้นที่ไม่มีฝนตก จึงไม่มีพื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก
 
 

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๓-๕ โทรสาร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๐

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel