FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ วันอังคารที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 22 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 08:39:28

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันอังคารที่ ๒๒ เมษายน พ.. ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น.

. ธรณีพิบัติภัย

.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงที่ผ่านมา (วันที่ ๒๑ เม.ย. ๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๒๒ เม.ย. ๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

.- .(เล็ก)

       .- .(ค่อนข้างเล็ก)

๑๒

  .- .(ปานกลาง)

๑๐

       .๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

          - แผ่นดินไหวล่าสุด มีขนาด ๕.๔ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๓๕.๐ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๒ เม.ย. ๕๗ เวลา ๐๔.๕๙ น. ตามเวลาประเทศไทย ทางทิศตะวันตกค่อนไปทางใต้ของ Panguna, Papua New Guinea ยังไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา: USGS)

. สภาพอากา

- ความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนยังคงปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้อากาศร้อนโดยทั่วไป ประกอบ    ในระยะนี้ลมตะวันออกเฉียงใต้ยังคงพัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมประเทศไทย ทำให้มีฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงเกิดขึ้น ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากลมกระโชกแรงไว้ด้วย

- ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ อ.อำเภอฉวาง จ.นครศรีธรรมราช ๖๙.๗ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕

- บ.ใหม่จัดสรร ต.สถาน อ.นาน้อย จ.น่าน เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศเย็น ไม่มีฝนตก (นายบรรเจิด โนติ๊บ)

- บ.หล่ายห้วย ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม อากาศร้อนอบอ้าว ไม่มีฝนตก (นายสมศรี มีทา)

- บ.ดอนชัยใต้ ต.แม่อาย อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน ไม่มีฝนตก (นายเจริญ กาอินทร์)

- บ.แฮะ ต.งิม อ.ปง จ.พะเยา เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม อากาศร้อน ไม่มีฝนตก (นายวิน ปันคำ)

- บ.ห้วยขุ่น ต.ควร อ.ปง จ.พะเยา เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม อากาศร้อน ไม่มีฝนตก (นายปรีชา จำแน่)

- บ.เนินสว่าง ต.นาบ่อคำ อ.เมือง จ.กำแพงเพชร เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน ไม่มีฝนตก (นางใหม่ กงหว่า)

- บ.โป่งน้ำร้อน ต.โป่งน้ำร้อน อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน ไม่มีฝนตก (นายบุญมา อินต๊ะ)

- บ.วังขยาย ต.ปรังเผล อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน ไม่มีฝนตก (นายบุญเหลือ แก้วกระจาย)

- บ.ห้วยใหญ่ ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน ไม่มีฝนตก (นางวันดี เยี่ยมยอด)

- บ.แถวคลอง ต.เกวียนหัก อ.ขลุง จ.จันทบุรี เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน ไม่มีฝนตก (นางจารุวรรณ สมโฉม)

- บ.ตามูล ต.ทรายขาว อ.สอยดาว จ.จันทบุรี เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม อากาศร้อน ไม่มีฝนตก (นายประภา หมื่นประเสริฐดี)

- บ.บางสังตี ต.หาดส้มแป้น อ.เมือง จ.ระนอง เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน ไม่มีฝนตก (นายสมชาย อักษรทอง)

- บ.หญ้าปล้อง ต.คลองศก อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก (นายทอง นวลขาว)

- บ.ท่าใหม่ ต.ประสงค์ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน ไม่มีฝนตก (นายผ่อง มากเพ็ง)

- บ.มะปราง ต.ละอาย อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม อากาศร้อน ไม่มีฝนตก (นายศรีรัตน์ วงศ์พิพันธ์)

- บ.ปลายคลองเสลา ต.ละอาย อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน ไม่มีฝนตก (นายประมวล วงศ์สวัสดิ์)

. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

  นื่องจากในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีปริมาณน้ำฝนไม่ถึงเกณฑ์การเฝ้าระวัง ประกอบกับบางพื้นที่ไม่มีฝนตก จึงไม่มีพื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๓-๕ โทรสาร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๐

 

 

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๓-๕ โทรสาร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๐

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel