FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ วันพุธที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 23 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 08:22:41

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันพุธที่ ๒๓ เมษายน พ.. ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น.

. ธรณีพิบัติภัย

.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงที่ผ่านมา (วันที่ ๒๒ เม.ย. ๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๒๓ เม.ย. ๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

.- .(เล็ก)

       .- .(ค่อนข้างเล็ก)

  .- .(ปานกลาง)

-

       .๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

          - แผ่นดินไหวล่าสุด มีขนาด ๔.๘ ริกเตอร์ ในทะเล ที่ระดับความลึก ๓๕.๐ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๒ เม.ย. ๕๗ เวลา ๐๖.๓๕ น. ตามเวลาประเทศไทย ทางทิศตะวันตกค่อนไปทางใต้ของ Panguna, Papua New Guinea ยังไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา: USGS)

. สภาพอากา

- บริเวณความกดอากาศสูงได้แผ่ลงมาปกคลุมทะเลจีนใต้แล้ว ส่งผลให้ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจาก
ทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมประเทศไทย ประกอบกับประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนโดยทั่วไป ทำให้
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานคร และภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงเพิ่มขึ้น ระวังอันตรายจากลมกระโชกแรงในระยะนี้ไว้ด้วย

- ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ ๒๒.๓ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕

- บ.ปงทอง ต.วังทอง อ.วังเหนือ จ.ลำปาง เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายประพจน์ จิตะมะ)

- บ.แม่หาด ต.ป๋าพลู อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศแจ่มใส ไม่มีฝนตก (นายอาทิตย์ แก้ววรรณา)

- บ.เชิงผา ต.กลางดง อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน ไม่มีฝนตก (นายเติง โท๊ะคำเครือ)

- บ.ห้วยมุ่น ต.กกสะทอน อ.ด่านซ้าย จ.เลย เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน ไม่มีฝนตก (นายมานิตย์ ศรีพรหม)
- บ.กลาง ต.ดงรัก อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศเย็นสบาย ไม่มีฝนตก (นายเอกชัย จันทเสน)

- บ.สองสลึง ต.สองสลึง อ.แกลง จ.ระยอง เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน ไม่มีฝนตก (นายอนันต์ ชลศิริ)

- บ.ท่ายาง ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน ไม่มีฝนตก (นายเสรี คาผุก)

- บ.ป่าขี ต.ห้วยขมิ้น อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน ไม่มีฝนตก (นางสาวอำนวย ทองประสม)

- บ.ดงเสลา ต.องค์พระ อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน ไม่มีฝนตก (นายอานนท์ ทองศรี)

- บ.หนองผักแว่น ต.ทัพราช อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว เช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก (นายนิวัฒน์ สุนทร)

- บ.วังดารา ต.วังทอง อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน ไม่มีฝนตก (นายเกรียงไกร บัวสบาน)

- บ.วังผาตาด ต.หินดาด อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก (นางธนพรรณ อ่อนแสง)

- บ.ผังปาล์ม2 ต.ปาล์มพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน ไม่มีฝนตก (นายทศพร โคกเขา)

- บ.ซอย8 ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.สตูล เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน ไม่มีฝนตก (นายชาญวิทย์ นิจกร)

- บ.ท่าเฟือง6 ต.กรูด อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฏร์ธานี เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน ไม่มีฝนตก (นายภิญโญ เพชรรัตน์)

. พื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรธรณี

  นื่องจากในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มีปริมาณน้ำฝนไม่ถึงเกณฑ์การเฝ้าระวัง ประกอบกับบางพื้นที่ไม่มีฝนตก จึงไม่มีพื้นที่ติดตามสถานการณ์พิบัติภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก
 

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๓-๕ โทรสาร ๐๒ ๖๒๑ ๙๗๐๐

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel