กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.สันเก้ากอม ม.6 ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน ไม่มีฝนตกมาหลายเดือนแล้ว

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 24 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 08:09:03
 
บ.สันเก้ากอม ม.6 ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน ไม่มีฝนตกมาหลายเดือนแล้ว_นางสีพิน คำนาลักษณ์
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS