FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.เขาเหล็ก ม.5 ต.เขาโจด อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี_สภาพอากาศร้อนอบอ้าว ไม่มีฝนตก ท้องฟ้าแจ่มใส

วันที่ 24 เม.ย. 2557 12:57:39
 
บ.เขาเหล็ก ม.5 ต.เขาโจด อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี_สภาพอากาศร้อนอบอ้าว ไม่มีฝนตก ท้องฟ้าแจ่มใส_นายทนงศักดิ์ สวัสดิ์พนาไพร
 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel