กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ทุ่งปรือ ม.7 ต.พะทาง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา_เย็นวันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ยังไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 24 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 18:19:44
 
บ.ทุ่งปรือ ม.7 ต.พะทาง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา_เย็นวันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ยังไม่มีฝนตก_นายกลม แก้วสวัสดิ์
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS