กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.แม่ปะหลวง ม.1 ต.แม่ปะ อ.เถิน จ.ลำปาง_สภาพอากาศวันนี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 28 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 14:59:26
 
บ.แม่ปะหลวง ม.1 ต.แม่ปะ อ.เถิน จ.ลำปาง_สภาพอากาศวันนี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศร้อน ไม่มีฝนตก_นายสมควร บางขะกูล
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS