กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.กันตาลนางแล ม.5 ต.ช้างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่_สภาพอากาศวันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม อากาศร้อน ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 28 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 15:57:14
 
บ.กันตาลนางแล ม.5 ต.ช้างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่_สภาพอากาศวันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม อากาศร้อน ไม่มีฝนตก_นายทองอิน ปินคำ
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS