เปลี่ยนขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดปกติ ตัวอักษรขนาดใหญ่ เว็บไซต์เวอร์ชั่นภาษาไทย English Version
 
FONTSIZE

แร่ >> ประโยชน์ของแร่ >> แร่ที่ใช้ในอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า
โครไมต์

วันที่ 22 ก.ย. 2550

แร่โครไมต์ (chromite) สูตรเคมี FeCr2O4 จัดเป็นแร่ที่สำคัญที่สุดในการผลิตโลหะโครเมียม มักจะพบเป็นแบบมวลเมล็ดหรือเนื้อแน่น สีน้ำตาลดำหรือดำ   ความแข็ง 5.5 ถ.พ.4.6 แร่โครไมต์ โดยทั่วไปแบ่งออกได้ 2 เกรด คือเกรดเคมีและเกรดทนไฟ การกำเนิด ในประเทศไทยพบแร่ไครไมต์เกิดแบบตกผลึกแยกตัวออกจากหินอัคนีแทรกซอนชนิดอัลตราเบสิก โดยมักจะพบเกิดเป็นกระเปาะ (podiform) (รูปที่ 12.1) สายขนาดเล็ก เป็นมวล (mass) และเป็นรูปเลนส์ (lense) และเกิดแบบฝังประ (dissemination) ในหินเพริโดไทต์ (peridotite) ไพรอกซีไนต์ (pyroxenite) และแอมฟิโบไลต์ (amphibolite) แหล่งในประเทศ พบที่จังหวัดนราธิวาส ปราจีนบุรี และอุตรดิตถ์ ประโยชน์ แร่โครไมต์ ส่วนใหญ่นำมาใช้ทำโลหะผสม ซึ่งจะทำให้เนื้อแข็งและเหนียวมากขึ้น ไม่เป็นสนิม ทนทานต่อความร้อน การขัดสี ไฟฟ้า และปฏิกิริยาทางเคมี ใช้ทำเหล็กกล้ากันสนิม (stainless steel) โลหะ Nichrome ใช้เคลือบโลหะให้เป็นเงา ผลิตอิฐทนไฟ และใช้ทำอุปกรณ์ต่างๆ  ผลผลิต  ไม่มีการผลิตภายในประเทศ จากผลการเจาะสำรวจพบว่า ความสมบูรณ์ของแหล่งแร่ในประเทศค่อนข้างต่ำและเป็นแหล่งแร่ขนาดเล็ก ไม่คุ้มต่อการลงทุนทำเหมือง 
 
 
© 2550 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel