กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.สำโรงเก่า ม.9 ต.บักดอง อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ_สภาพอากาศท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยเล็กน้อย มีลมแรง

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 28 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 17:59:58
 
บ.สำโรงเก่า ม.9 ต.บักดอง อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ_สภาพอากาศท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยเล็กน้อย มีลมแรง_นายบุญเยี่ยม ศรีวงศ์
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS