กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.กะเหรี่ยง ม.8 ต.เขาเพิ่ม อ.บ้านนา จ.นครนายก_สภาพอากาศในขณะนี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีเมฆฝน อากาศร้อนอบอ้าว

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 28 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2557 19:43:04
 
บ.กะเหรี่ยง ม.8 ต.เขาเพิ่ม อ.บ้านนา จ.นครนายก_สภาพอากาศในขณะนี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีเมฆฝน อากาศร้อนอบอ้าว_นายผวน เเจ่มแจ้ง
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS